Aan de slag met circulaire economie?

Wilt u als bedrijf aan de slag met circulair ondernemen? Of werkt u bij een gemeente of andere organisatie en wilt u de circulaire economie bevorderen? Deze publicatie bevat een samenvatting van onze Actieagenda Circulaire Economie 2021 – 2025. Voor de volledige Actieagenda, meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten waarmee de provincie u kan ondersteunen, kunt u terecht op onze website: www.noord-holland.nl/circulaire-economie

of neemt u contact op met het team circulaire economie: circulaire_economie@noord-holland.nl.