Actieagenda Circulaire Economie 2021 – 2025 – in het kort

Samen werken aan een circulaire economie in de provincie Noord-Holland

Een klimaatneutraal en een volledig circulaire economie. Dat is het streven voor Europa en Nederland in 2050. Een circulaire economie betekent dat grondstofketens zich sluiten. Afval bestaat niet meer, want alles kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe materialen en producten. Grondstoffen worden niet meer vernietigd door ze te verbranden of te storten en het delven van steeds nieuwe grondstoffen is dan niet meer nodig.

Ook als provincie Noord-Holland streven we naar een klimaatneutrale samenleving en een volledig circulaire economie in 2050. Sinds 2017 zetten wij ons volop in om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. De provincie Noord-Holland is een van de ondertekenaars van het Nationaal Grondstoffenakkoord, dat volgde uit het kabinetsplan van 2016 Nederland Circulair in 2050. De ambitie van de provincie sluit aan op die van Europa en het Rijk: Noord-Holland is in 2050 volledig circulair en minimaal 50% van de grondstoffen worden opnieuw gebruikt in 2030.

Om eraan bij te dragen dat deze ambitie wordt gehaald, heeft de provincie een Actieagenda gemaakt. In deze Actieagenda staat wat de provincie de komende jaren concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Deze publicatie is een verkorte versie van de Actieagenda Circulaire Economie 2021 – 2025 van de provincie Noord-Holland. We hebben deze versie gemaakt om u een beknopt overzicht te bieden van de aanpak en acties van de provincie. Ook leest u in deze publicatie wat de provincie voor u kan betekenen op het gebied van circulaire economie.