De provincie als circulaire inkoper en uitvoerder

De provincie kan als inkoper en uitvoerder ook een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire economie. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert zo de markt om circulaire producten aan te bieden. De provincie zet hierop in via de inkoop van producten en diensten die provincie nodig heeft en als beheerder van de provinciale weg- en water infrastructuur.

Meer circulaire inkoop en aanbesteding

Bij inkoop en aanbesteding stelt de provincie als voorwaarde dat producten of grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Op die manier dagen we bedrijven uit om met meer circulaire oplossingen te komen. De marktvraag naar circulaire producten neemt hierdoor toe, waardoor circulaire bedrijven zich weer sneller kunnen ontwikkelen. Door bedrijven, andere overheden en kennisinstellingen hierover te informeren, dragen we bij aan de kennis over het gebruik van circulaire producten en toepassingen.

Op weg naar een circulaire provinciale infrastructuur

We gaan de eigen provinciale infrastructuur circulair maken en beheren. We zetten daarbij vooral in op het ontwikkelen van nieuwe kennis en innovaties. We beoordelen zorgvuldig of de aanleg van nieuwe infrastructuur echt nodig is. We bekijken ook of we andere manieren van vervoer kunnen stimuleren en of dat we misschien de levensduur van bijvoorbeeld asfalt kunnen verlengen. Als blijkt dat de aanleg van nieuwe infrastructuur nodig is, zet de provincie in op het circulair ontwerpen en (ver)bouwen van infrastructuur. De kennis en ervaringen die we hiermee opdoen, delen we met andere overheden.