Samen werken aan een circulaire economie

De provincie kan de ambitie van een volledig circulaire economie alleen in samenwerking met partners behalen. Samenwerking met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere partners is daarom belangrijk.

Samenwerking met andere overheden

Van Europa, het Rijk, provincies tot en met samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en regio’s in Noord-Holland-Noord: op uiteenlopende schaalniveaus voeren overheden beleid gericht op het versnellen van de overgang naar een circulaire economie. Als provincie werken we samen met Europa, het Rijk en andere overheden om de gedeelde ambities voor 2030 en 2050 te behalen. Zo zetten we ons in voor het benutten van Europese subsidiemogelijkheden voor bedrijven in Noord-Holland. Tegelijkertijd proberen we via lobbyactiviteiten op Europees en nationaal niveau belemmerende wet- en regelgeving ter discussie te stellen en ervoor te zorgen dat dit wordt aangepast. Zo helpen we circulaire ondernemers in Noord-Holland.

Regionale aanpak

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire economie. In gemeenten en regio’s ontstaan al veel circulaire initiatieven van bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Om de transitie te versnellen, zet de provincie in op het versterken van de samenwerking met en faciliteren van de Noord-Hollandse gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden. Om de samenwerking met gemeenten te versterken organiseren we ambtelijke en bestuurlijke dialoogtafels. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over het belang van de rol die gemeenten hebben, hun ambities en hun behoeften aan ondersteuning. Al naar gelang de uitkomsten van de dialoogtafels, stelt de provincie een uitvoeringsregeling op om regio’s te ondersteunen bij het maken van regionale strategieën en actieplannen. Als er behoefte aan is, zet de provincie een kennisprogramma op voor gemeenten en regio’s.