Waarom en wat is een circulaire economie?

Waarom een circulaire economie?

We gebruiken meer grondstoffen dan de aarde aankan. Doordat de wereldbevolking groeit en de welvaart toeneemt, stijgt de vraag naar grondstoffen. Zo raken de grondstoffen op en de aarde raakt uitgeput. Dat heeft grote gevolgen voor het milieu. Maar dat niet alleen, ons hele economische systeem loopt vast als we niet ingrijpen.

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie verspillen we samen zo min mogelijk grondstoffen en gebruiken we zo min mogelijk primaire grondstoffen, zoals mineralen, metalen, olie, gas en steenkool. Om dit te bereiken worden grondstoffen, materialen en producten op een zo hoogwaardig mogelijke manier in de keten behouden. Hoogwaardig betekent: producten bij voorkeur zo lang mogelijk gebruiken, repareren en opnieuw gebruiken, of anders recyclen (uit elkaar halen, demonteren en de grondstoffen opnieuw gebruiken). In een circulaire economie komen grondstoffen zoveel mogelijk van natuurlijke, hernieuwbare bronnen. Het ontstaan van afval en schadelijke uitstoot wordt zo veel mogelijk beperkt.

Wat levert een circulaire economie op?

Bij een gezonde en duurzame maatschappij en economie hebben we allemaal belang. Daarnaast geldt voor ondernemers dat circulair ondernemen kan leiden tot lagere kosten, bijvoorbeeld door minder inkoop van grondstoffen, het ontstaan van nieuwe economische kansen en verdienmodellen en een verminderde afhankelijkheid van import van grondstoffen. Een circulaire economie levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Als we meer grondstoffen hergebruiken, daalt de CO₂-uitstoot als gevolg van de afname van het delven van grondstoffen.

Wat zijn de knelpunten?

Er worden al veel stappen gezet om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, maar we zijn er nog lang niet. In Noord-Holland hebben we aansprekende koplopers op het gebied van circulair ondernemen. Voor een honderd procent circulaire economie hebben we echter alle ondernemers nodig. Er zijn nog barrières die circulair ondernemen in de weg staan. De urgentie wordt nog niet gevoeld, er zijn nog te weinig positieve prikkels, bestaande wet- en regelgeving stimuleert circulair ondernemen niet en belemmert het soms en er is meer kennis nodig. De provincie zet zich in om deze barrières weg te nemen.