in-stand-houden-lb40

Wat gaan we doen?

Archeologisch depot
Huis van Hilde

 

De functie van Huis van Hilde als archeologisch depot en museum gaan we versterken. Verder reserveren we middelen om zogeheten toevalsvondsten te beschermen en te tonen aan het publiek.

 

 

Lees verder

 

 

 

 

Foto: Kenneth Stamp

Huis van Hilde

Archeologie is als ‘ondergrond’ een belangrijk onderdeel van ons waardevolle cultuurlandschap. In Huis van Hilde in Castricum is veel te zien over de archeologie van de provincie. Het is het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland en fungeert als museum; de provincie heeft de wettelijke taak een dergelijk depot in stand te houden en toegankelijk te maken. Onze  taak vatten we ruim op, door ons te richten op een breed publiek.
Huis van Hilde als centrum voor archeologie gaan we verder versterken. Om die reden hebben we de museumstatus aangevraagd. We verwachten hierdoor meer bezoekers te trekken die bovendien vaker terugkomen.

Bescherming van toevalsvondsten

Naast de wettelijke taak op het gebied van archeologie voeren we ook andere taken uit. Zo reserveren we middelen om zogeheten toevalsvondsten te beschermen en op een aantrekkelijke manier te tonen aan een breed publiek.
Als het gaat om de ‘Reede van Texel’ en andere archeologische vondsten die onder water worden gedaan, gaan we onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk is. We hebben middelen vrijgemaakt om deze vondsten goed te beschermen. Dat betekent overigens niet dat de provincie (als enige) deze verantwoordelijkheid heeft.

 

 

Film archeologisch depot

Film fragment onsnoordholland over Huis van Hilde

Archeologisch depot-Huis van Hilde

Foto: Kenneth Stamp