bovenlokale-lb40px

Bovenlokale regie op culturele voorzieningen

Wat zien we?
Cultuur maakt de provincie aantrekkelijk om in te wonen of te bezoeken. De afgelopen jaren hebben overheden echter flink bezuinigd op voorzieningen als theaters en bibliotheken. Vooral in Noord-Holland Noord en in de gemeenten aan de rand van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het culturele aanbod hierdoor afgenomen. De (inter)nationale publiekstrekkers in de MRA groeien daarentegen. Kortom: culturele voorzieningen staan door verschillende oorzaken onder druk.

 

 

Lees verder

 

Wat is de uitdaging?

Het in stand houden van culturele voorzieningen is in de eerste plaats een taak voor gemeenten. De provincie heeft – in de tweede lijn – echter ook een verantwoordelijkheid; de aanwezigheid van deze voorzieningen is van invloed op de regionale leefbaarheid. Vanuit onze kennis- en netwerkrol willen we eraan bijdragen dat culturele voorzieningen bereikbaar en toegankelijk blijven.

Wat gaan we doen?

Ontwikkelen en verspreiden van kennis

 

Regionale afstemming via cultuurnetwerken

 

Toegankelijk en bereikbaar houden provinciaal bibliotheeknetwerk

 

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Ontwikkelen en spreidenpijl lb40

Regionale afstemmingpijl lb40

Toegankelijk en bereikbaarpijl lb40

Cultuureducatie basisonderwpijl lb40

Bovenlokale regie op culturele voorzieningen

Foto: Kenneth Stamp