Cultuurbeleid:
drie opgaven

In het cultuurbeleid voor de komende jaren
(2017–2020) staan
drie opgaven centraal:

Transformatie van het
cultuurlandschap

 

Herbestemming:
ontwikkelen door behoud

 

Bovenlokale regie
op culturele voorzieningen

 

 

 

 

Foto: Cris Toala Olivares