cultuurhis-lb40

Wat gaan we doen?

Cultuurhistorie als uitgangspunt voor nieuwe ontwikkelingen

 

De cultuurhistorische waarden gelden als uitgangspunt bij nieuwe gebiedsontwikkelingen.
De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie maken
we om die reden ontwikkelingsgericht.

 

 

Lees verder

 

 

 

 

Foto: Cris Toala Olivares

Foto: Theo Baart

Foto: Theo Baart

Vernieuwen leidraad

De landschappelijke en cultuurhistorische waarden die de provincie  Noord-Holland belangrijk vindt, staan in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze leidraad geeft richting aan het ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit. Deze leidraad gaan we vernieuwen. De aangepaste leidraad biedt – per gebied – praktische handvatten aan partijen die nieuwe ontwikkelingen mogelijk willen maken; de leidraad laat zien hoe zij in dergelijke gevallen met landschappelijke en cultuurhistorische elementen kunnen omgaan. En ook wat per gebied de ambitie is voor de ruimtelijke kwaliteit. Deze benadering ondersteunen we ook met de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) en de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO).

Nieuwe Omgevingswet

Daarnaast anticiperen we met de nieuwe leidraad op de komst van de Omgevingswet: in de toekomst geeft de provincie Noord-Holland veel vaker in het beginstadium van nieuwe ontwikkelingen haar visie, in plaats van dat we achteraf toetsen. De nieuwe leidraad wordt uiteindelijk een onderlegger van onze Omgevingsvisie die wij maken in het kader van de Omgevingswet.

 

Cultuurbeleid gaat niet alleen over schoonheid, maar ook over de gebruikswaarde en
toekomstwaarde van het landschap.’

 

Jandirk Hoekstra, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Noord-Holland

 

 

 

 

 

Andere instrumenten

 • Steunpunt voor gemeenten. Met
  een nieuw steunpunt gaan we
  gemeenten ondersteuning bieden als
  het gaat om landschap en
  cultuurhistorie; net als provincies,
  staan ook zij aan de vooravond van
  het opstellen van een Omgevingsvisie. 
  www.steunpunterfgoednh.nl
 • Handleidingen. We gaan handleidingen ontwikkelen voor onze partners. Deze geven bijvoorbeeld antwoorden op de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan ruimtelijke kwaliteit – landschap, erfgoed – in relatie tot bijvoorbeeld de energietransitie.