herbestemming-lb40px

Herbestemming:
ontwikkelen door behoud

Wat zien we?
De komende tien à vijftien jaar verliezen veel monumenten hun functie. Tegen die tijd wordt zo’n
25 tot 50 procent van de kerken niet langer gebruikt, terwijl de leegstand van agrarische gebouwen dan vermoedelijk zo’n 30 procent bedraagt. Ook voor veel andere historische, karakteristieke gebouwen dreigt leegstand. Die ontwikkeling vormt een bedreiging voor de leefbaarheid.

 

 

Lees verder

 

 

Foto: Kenneth Stamp