Foto: Kenneth Stamp

‘Ondernemers komen op ideeën voor herbestemming die de overheid niet kan bedenken.’

Peter Oussoren,
strategisch adviseur Ruimte en Vastgoed bij APPM Management Consultants

 

Interview Peter Oussoren

Funda voor monumenten

Peter Oussoren is strategisch adviseur Ruimte en Vastgoed bij APPM Management Consultants. Samen met onderzoeksbureau Decisio maakt hij in opdracht van de provincie Noord-Holland een Kansenkaart voor monumentontwikkeling.

 

‘Allereerst zie je op een kaart hoeveel monumenten er zijn in Noord-Holland. Vervolgens kun je filteren en allerlei selecties aanbrengen. Wil je alleen weten welke agrarische of religieuze objecten er zijn? Wil je zien hoe bereikbaar ze zijn en of ze in een recreatiegebied liggen? Of ze leegstaan of niet? Hoe het gesteld is met het onderhoud?’ De Kansenkaart laat straks zien wat de kenmerken zijn van rijks- en provinciale monumenten in Noord-Holland, legt Oussoren uit. Zo wordt zichtbaar wat de potentie is voor herbestemming. ‘Een soort Funda voor monumenten, maar dan zonder verkoopdoel.’

 

 

Vuurtoreneiland
De uitkomsten van de Kansenkaart zijn overigens niet statisch. ‘Stel: de provincie overweegt een dijk te herstellen, waardoor de dynamiek in een gebied ineens verandert. Er komt bijvoorbeeld een fietspad bij. Een monument kan dan ineens het bronpunt vormen van een leuk gebied.’ Evenmin is het zo dat de Kansenkaart als het ware een doodsvonnis velt over het monument. ‘Wat voor het ene doel goed is, is het voor het andere niet. Een mooi voorbeeld is de bunker op Vuurtoreneiland, voor de kust van Durgendam. Deze bunker, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is alleen voor publiek bereikbaar via het water. Een horecaondernemer maakte van de nood een deugd: op het eiland kun je fantastisch eten, de heen- en terugreis per boot maakt deel uit van de belevenis. Zo zie je: ondernemers komen op ideeën voor herbestemming die de overheid niet kan bedenken.