Foto: Jan van Dalen

‘Het blijft oppassen dat je als provincie geen middelen steekt in objecten die geen toekomst hebben.’

Sylvia Pijnenborg,
adjunct-directeur van BOEi

Interview Sylvia Pijnenborg

Zonder huurder begin je niets

‘Geld is belangrijk voor het behoud van monumenten, maar met subsidies krijg je niet alles voor elkaar. Die nieuwe huurder, dát is de cruciale factor.’ Sylvia Pijnenborg is adjunct-directeur van BOEi, een organisatie die als doel heeft erfgoed te behouden door herbestemming

 

Hoe belangrijk de rol van een nieuwe huurder is, illustreert Pijnenborg aan de hand van de herbestemming van gemaal De Lynden in Lijnden. Toen er in 2005 een nieuw gemaal werd gebouwd, werd BOEi eigenaar van het oude gemaal uit 1849. Onderzoek wees uit dat een restaurant een kansrijke, nieuwe bestemming zou zijn. Op voorwaarde dat er subsidie zou komen en het bestemmingsplan gewijzigd zou worden. De gemeente was hiertoe bereid, ondanks de bezwaren vanuit de omgeving. En er kwam subsidie van de provincie en een bijdrage van Rijnland, de voormalige eigenaar. De allerbelangrijkste schakel was echter de nieuwe huurder: een bevlogen horecaondernemer, die bereid was er heel hard aan te trekken. Waar een ander misschien kopje onder was gegaan, slaagt hij wel.’

 


Selecteren
Hoewel het vaak lukt erfgoed te redden van de ondergang, is Pijnenborg realistisch. Zij beseft dat een aantal monumenten vermoedelijk niet behouden kan blijven. ‘De grote opgave voor de komende tijd zijn de leegkomende kerken. Van de kleine kerken kun je eenvoudig woningen maken. Maar wat bijvoorbeeld te doen met de enorme, neogotische kerken op het platteland en hoe ga je om met al die kerkinterieurs? Meer in z’n algemeenheid: je kunt je afvragen of alles wat nu aangewezen is als monument, ook gesubsidieerd moet worden. Het blijft oppassen dat je als provincie geen middelen steekt in objecten die geen toekomst hebben. We ontkomen er niet aan om te selecteren.’