‘Zowel de inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek als de landelijke bezoekers moeten ons aanbod beter weten te vinden.’

Tijmen Smit,
wethouder Laren

Interview Tijmen Smit

Waarom zelf het wiel uitvinden?

Cultuurbeleid wordt meer en meer een regionale aangelegenheid, ook in de Regio Gooi en Vechtstreek, legt Tijmen Smit uit. Hij is wethouder in Laren, met onder meer kunst en cultuur in zijn portefeuille.

 
‘Een recent bezoekersstroomonderzoek wijst uit dat de mensen in onze regio bereid zijn zo’n vijftien kilometer te reizen om naar het theater te gaan. Daarbinnen vallen alle theaters in de Regio Gooi en Vechtstreek. Samenwerken ligt dus voor de hand. Zeker als je je ook bedenkt dat gemeenten met dezelfde vragen worstelen bij het op peil houden van hun voorzieningen: hoe faciliteer je vrijwilligers, hoe regel je de ticketing, hoe kun je je archivering en depots goed organiseren? Het is niet handig als iedereen zelf het wiel zit uit te vinden.’

 

Gelders corporatiemodel
Om regionale afstemming te bevorderen, kwam er twee jaar geleden een stuurgroep cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme, waarvan Smit voorzitter werd. ‘Hierin werken de gemeenten samen en entameren we dat de instellingen dat ook gaan doen.’ Tijdens inspiratiebijeenkomsten, een van de initiatieven van de stuurgroep, werd het Gelders corporatiemodel gelanceerd. Het idee is dat culturele instellingen hierbinnen gezamenlijke initiatieven nemen. ‘We hebben in de Regio Gooi en Vechtstreek een gemeenschappelijke geschiedenis. Als je daarover bijvoorbeeld een expositie wilt organiseren, heb je alle gemeenten nodig. Vanuit een corporatie kun je dit soort regionale zaken veel makkelijker realiseren.’

 

Beter positioneren
Als de samenwerking meer vorm krijgt, wordt het ook tijd om het culturele aanbod van de regio beter te positioneren. ‘Zowel de inwoners van de Regio Gooi en Vechtstreek als de landelijke bezoekers moeten ons aanbod beter weten te vinden. Daarnaast gaan we ons meer richten op de kwaliteitsbezoekers van Amsterdam: binnen- en buitenlandse bezoekers die de stad al eerder hebben bezocht. Met het programma Castles & Gardens van de gemeente Amsterdam is daar al een begin mee gemaakt.’