Partners

Voor de uitvoering van ons beleid werken we samen
met veel partners. Van gemeenten tot ontwikkelaars
en van erfgoedorganisaties tot monumenteneigenaren.
We noemen hier de partners die het meest betrokken
zijn bij de uitvoering van ons beleid.

 

 

Lees verder

 


 

 

 

 

 

 

Foto: Cris Toala Olivares

Partners

Steunpunt Monumenten en Archeologie
Volgens een bestuurlijke afspraak met het Rijk, houden wij een Steunpunt Monumenten en Archeologie voor gemeenten in stand. In het nieuwe cultuurbeleid willen we het Steunpunt meer in relatie tot bredere ruimtelijke opgaven inzetten. In aanvulling op de bestuurlijke afspraak, vragen wij het Steunpunt activiteiten te ontwikkelen voor de thema’s transformatie cultuurlandschap, Omgevingswet en -visie, archeologie en herbestemming.
ProBiblio
ProBiblio is onze Provinciale Service Organisatie op het gebied van bibliotheken. Zij voert de wettelijke taken van de provincies uit.
Stichting Plein C
De afgelopen vier jaar heeft Plein C als onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voor ons uitgevoerd. Dit programma krijgt een vervolg in 2017-2020. Met de inmiddels verzelfstandigde stichting Plein C maken wij afspraken over de uitvoering voor de periode 2017-2020.
Stichting Oneindig Noord-Holland
Met deze organisatie maken we afspraken over verdere verzelfstandiging. Voor zover we nog subsidie verlenen, is deze voor activiteiten die aansluiten bij onze opgaven, zoals herbestemming, samenwerking Huis van Hilde en culturele infrastructuur.
Nationaal Restauratiefonds
Met deze organisatie zetten wij de samenwerking voort. Wij voegen 4 miljoen euro toe voor herbestemming aan het bestaande Noord-Hollandse Fonds voor Monumenten (als onderdeel van NRF).
Monumentenwacht Noord-Holland
De subsidierelatie met deze organisatie wordt in 2017 en 2018 afgebouwd. Met financiële steun van de provincie komt er een systeem voor certificering, zodat inspecties ook in de toekomst goed kunnen worden uitgevoerd.