Cultuur
in ontwikkeling


De molens, de stolpen, de droogmakerijen,
maar ook de West-Friese omringdijk,
de Stelling van Amsterdam en de talloze
archeologische vindplaatsen: de rijke
geschiedenis van Noord-Holland heeft een
uniek landschap opgeleverd, met een groot
aantal kenmerkende structuren en objecten.
Dat alles maakt Noord-Holland tot een
provincie waarin de economie floreert, waar
het fijn is om te wonen en te recreëren, en
waar toeristen graag komen. Die culturele
rijkdom is dus iets om te koesteren. En daarin
speelt de provincie Noord-Holland een
belangrijke rol. We willen dat de kenmerkende
(cultuur)kwaliteiten het uitgangspunt zijn
voor de verdere ontwikkeling van onze
provincie. Ruimte bieden aan nieuwe
ontwikkelingen, met behoud van het goede:
daarover gaat de beleidsnota Cultuur in
ontwikkeling 2017–2020.

 

Foto: Cris Toala Olivares

Cultuurbeleid: 
drie opgaven

 

 

1  Transformatie van het cultuurlandschap             


2  Herbestemming: ontwikkelen door behoud
         


3  Bovenlokale regie op culturele voorzieningen
    

 

 

 

 

Lees verder           

 

 

 

 

 

  • Van gemeenten tot ontwikkelaars en van erfgoedorganisaties tot monumenteneigenaren.

     

     

    Lees verder