transformatie-lb40px

Transformatie van het cultuurlandschap

Wat zien we?
Het cultuurlandschap verandert door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. Denk aan de groei van de steden en de krimp op het platteland, de toenemende behoefte aan mobiliteit en de noodzaak om energie op een duurzame manier op te wekken, waardoor er bijvoorbeeld windmolens en zonneweides komen. Maar denk ook  aan de schaalvergroting in de landbouw, waardoor boerenbedrijven en kassencomplexen groter worden.

 

 

Lees verder

 

 

 

Foto: Theo Baart

Wat is de uitdaging?

Behouden en vernieuwen hoeven niet met elkaar te botsen. In tegendeel: ze kunnen van elkaar profiteren. Daarin schuilt dan ook de uitdaging:
hoe kunnen we nieuwe ontwikkelingen letterlijk de ruimte geven, op een manier dat ze geen afbreuk doen aan het cultuurlandschap en de monumenten,
maar deze juist versterken en de kwaliteiten ervan benutten?

Transformatie van het cultuurlandschap

Wat gaan we doen?

Cultuurhistorie als uitgangspunt
voor nieuwe ontwikkelingen

Investeren in provinciale
cultuurhistorische structuurdragers

Archeologisch depot
Huis van Hilde

 

 

cultuurhispijl-lb40

investerenpijl-lb40

in-stand-houdenpijl-lb40