Duurzaam renoveren
kun je leren

 

De provincie Noord-Holland wil bijdragen aan
het energiezuiniger maken van woningen.

Daarom konden inwoners van Noord-Holland

gebruik maken van de subsidie duurzaam

renoveren en daarmee hun huis verduurzamen

of zelfs energieneutraal maken.

 

Lees inspirerende praktijkvoorbeelden van deze
duurzame koplopers.

Voorwoord

 

 

Lees verder

Begrippenlijst

 

 

Lees verder
 

 

 

Financierings-
mogelijkheden

 

Lees verder

Praktijk-

voorbeelden

  

 

 Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Start