Beleidsagenda Energietransitie


In Nederland willen we een duurzame energievoorziening in 2050. Om dat te bereiken, moet er veel gebeuren, ook in Noord-Holland. De afgelopen beleidsperiode is er al veel gedaan om de overstap naar duurzame energie in gang te zetten. Daarop bouwen we verder. En waar het kan, doen we er nog een schep bovenop. In deze digitale publicatie leest u op hoofdlijnen wat de provincie Noord-Holland in de periode 2016 – 2020 doet om de energietransitie te versnellen. En uiteraard kunt u de volledige Beleidsagenda Energietransitie ook downloaden.

Drie speerpunten

 • Energie besparen
 • Duurzame energie opwekken
 • Warmte en koude beter benutten

Lees verder

Twee dwarsverbanden

 • Innovatie
 • Nieuwe energiesystemen

 

Lees verder

Zeven thema’s

 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Glastuinbouw
 • Wind
 • Zon 
 • Biomassa
 • Warmte en koude

Lees verder