De knop
moet om!

De maatschappelijke noodzaak is er en de economie vaart er wel bij: daarom maken we werk van de energietransitie.

 

Lees verder

De knop moet om!

De uitdaging is groot,

want energie is overal: in alle hoeken van de samenleving. De omschakeling naar duurzame energie gaan we dan ook op allerlei terreinen merken. In de manier waarop we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. Dat betekent dat we de energietransitie alleen met z’n allen voor elkaar krijgen: burgers, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen. Deze beleidsagenda laat zien wat hierin de rol van de provincie is en hoe wij de komende jaren bijdragen aan de energietransitie. Met in het achterhoofd het beleid van het Rijk om in 2020 14 procent van onze energie duurzaam op te wekken, en toe te werken naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Tot slot: we hebben veel mensen betrokken bij het opstellen van deze agenda, omdat de energietransitie iedereen raakt en veel organisaties waardevolle kennis op dit terrein hebben. Graag bedank ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd!

Jack van der Hoek

Gedeputeerde Energie, Duurzaamheid en Circulaire economie