Glastuinbouw

Glastuinbouw

Noord-Holland telt ongeveer 1.300 glastuinbouwbedrijven. De meeste zijn gevestigd in een van de drie grote glastuinbouwgebieden: de Glasdriehoek (Agriport A7, Alton en Grootslag), Greenport Aalsmeer en het binnenduingebied Heemskerk.

 

Lees verder

 We streven naar moderne, duurzame glastuinbouwgebieden in de Greenports van Noord-Holland. Het doel is om op veel meer plaatsen gebruik te maken van restwarmte (bijvoorbeeld van de industrie) en van duurzame warmte, zoals geothermie.

Als er meer gebruik wordt gemaakt van duurzame warmte moet er ook een CO2-voorziening komen. Glastuinbouwers hebben dit gas nodig om hun gewassen te laten groeien. CO2 komt nu vrij bij de warmteproductie. Als tuinders die warmte niet meer zelf maken, moet er dus een alternatief komen. De CO2 kan via een leidingnetwerk geleverd worden door de industrie, die dit gas overheeft.

 

Wat is onze uitdaging?

Innovaties komen soms moeizaam tot stand, doordat veel partijen erbij betrokken zijn, ook buiten de sector. Denk aan een energienetwerk tussen een kassencomplex en een fabriek. Als we partijen bij elkaar brengen, kunnen we innovaties versnellen.

Wat gaan we doen?

  • Met de Greenports bespreken we hoe we de glastuinbouwgebieden kunnen moderniseren en verduurzamen, waarbij als uitgangspunt geldt: liever minder, maar beter.
  • Om te komen tot modernisering zoeken we samenwerking op regionaal, landelijk en Europees niveau.
  • Via de uitvoeringsagenda’s van de Greenports zetten we in op de modernisering van het teeltareaal (herstructurering, sanering en verplaatsing), innovaties, nieuwe verdienmodellen en collectieve, duurzame investeringen.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van slimmer vervoer (langere vrachtwagens, elektrisch rijden, ketenverkorting en -omkering).


Smart grids vind ik een ongelukkige term. Daarmee suggereer je dat het allemaal heel technisch is, terwijl het gaat om tarieven. Smart tariffs is daarom een betere term.

Robert Kielstra, Energie Combinatie Wieringerwerf (ECW)

 

Praktijk

Robert Kielstra is directeur van de Energie Combinatie Wieringerwerf (ECW), de netbeheerder van het glastuinbouwgebied Agriport A7. ECW zorgt voor het transport van warmte, elektriciteit, gas, water, data en in de toekomst wellicht ook CO2. Op Agriport A7 zijn negen kwekers gevestigd. Daarnaast staat er een datacentrum van Microsoft. De kwekers wekken hun eigen warmte, elektriciteit en CO2 op. Soms te veel, soms te weinig. Via het Energieweb kunnen ze onderling energie verhandelen. Via slimme tarieven zorgt ECW voor een extra stimulans. Wie een piek in de vraag opvangt, krijgt bijvoorbeeld een transportpremie. Alle energie die de bedrijven niet nodig hebben, wordt op de markt gebracht.

Glastuinbouw