Hoe gaan we het doen?

De provincie draagt op verschillende manieren bij aan de energietransitie. Onze rol kan per thema verschillen. Soms hebben we een juridische rol, zoals in de industrie, waar we er op toezien dat de Wet Milieubeheer wordt nageleefd. Soms zetten we financiële instrumenten in. Zo komen er twee nieuwe innovatiefondsen voor het mkb. En waar mogelijk geven we zelf het goede voorbeeld. Een andere manier om de energietransitie te bevorderen, is samenwerken. We doen dat op veel manieren. Een aantal lichten we eruit.

 

Lees verder

 

EnergieLab

Het EnergieLab is een nieuw instrument dat we flexibel kunnen inzetten voor een bepaald thema. We brengen bijvoorbeeld een aantal mensen bij elkaar dat zich buigt over een bepaald thema. Bijvoorbeeld de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Een EnergieLab kan de functie vervullen van springplank (bijvoorbeeld door een initiatief verder helpen), mobilisator (bijvoorbeeld door te zorgen voor verdieping) of reflector (bijvoorbeeld door te leren van projecten).

Servicepunt Duurzame Energie (SPDE)

Het SPDE stimuleert gemeenten om met energiebesparing en duurzame energie in de gebouwde omgeving aan de slag te gaan en geeft hierover advies. Het SPDE krijgt een grotere rol. Ook corporaties kunnen er gebruik van maken.

Hoe gaan we het doen?

Dag van de Duurzaamheid

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda tourde tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2016 langs diverse koplopers op het gebied van duurzaamheid in de provincie Noord-Holland. In de video komen een aantal inspirerende, innovatieve en duurzame projecten aan bod: de Schooldakrevolutie, waar 800 zonnepanelen op scholen in Haarlemmermeer worden geplaatst, de voorleesactie over het thema plastic door Prinses Laurentien en gedeputeerde Jack van de Hoek, de Tocardo getijdenturbines bij de Afsluitdijk en de Dutch Sustainable Fashionweek. Zoals Urgenda het zegt: lekker bezig!