Industrie

Industrie

De industrie is goed voor 40 procent van het energieverbruik (de land- en tuinbouw vallen hierbuiten). Op verschillende manieren willen we bedrijven in de industrie bewegen om zuiniger om te gaan met energie.

 

Lees verder

 De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken om besparingsmaatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Het gaat dan om bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas en/of meer dan 50.000 kilowatt elektriciteit verbruiken. In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat gemeenten en provincies er beter op gaan toezien dat bedrijven zich aan deze regels houden.

Wat is de uitdaging?

Bedrijven hikken aan tegen de investeringen die nodig zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Als we beter zichtbaar maken hoeveel ze kunnen besparen, komen meer bedrijven in beweging.

Wat gaan we doen?

  • De provincie is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze instrumenten gebruiken we om bedrijven ertoe te bewegen meer energie te besparen: we gaan er scherper op toezien dat bedrijven de Wet Milieubeheer naleven.
  • We willen bedrijven niet alleen verplichten de wet na te leven, maar ook verleiden om meer energie te besparen. Bijvoorbeeld door voor te rekenen hoeveel geld ze hiermee kunnen verdienen. Naast energiebesparing maken we ons ook hard voor een betere benutting van restwarmte.
Industrie