Twee dwarsverbanden

Naast de drie speerpunten zijn er twee dwarsverbanden: nieuwe energiesystemen en innovatie. Deze twee onderwerpen verdienen altijd aandacht. Ze keren daarom terug bij alle speerpunten en thema’s.

 

Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe energiesystemen

Met systemen bedoelen we alles wat er nodig is om de energie te brengen van de bronnen naar de gebruikers: het elektriciteitsnet, de leidingen voor gas, de voorzieningen om energie op te slaan en de ICT. De opwekking van duurzame energie vraagt om aanpassing van die systemen. Zon- en windenergie zijn immers grillig en zorgen voor meer pieken en dalen in het net. Bovendien maakt eenrichtingsverkeer plaats voor tweerichtingsverkeer. Huishoudens en bedrijven die elektriciteit opwekken, kunnen de stroom die ze niet

nodig hebben terugleveren via het net. Vergelijkbare ontwikkelingen doen zich voor bij warmte en gas. In alle gevallen geldt: de nieuwe netten moeten snel kunnen reageren op veranderingen in vraag en aanbod, zodat we zeker zijn van de continuïteit en er zo min mogelijk energie verloren gaat. Dat vraagt niet alleen om een andere infrastructuur, maar ook om nieuwe marktmodellen. De prijs van energie moet bijvoorbeeld op een andere manier worden bepaald om ervoor te zorgen dat energie snel wordt verhandeld.

Wat gaan we doen?

We ondersteunen onderzoek naar de veranderingen waarmee de energiesector te maken krijgt, zoals het onderzoeksprogramma New Energy Markets and Institutional Systems van het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam. Verder willen we meer zicht krijgen op onze rol als provincie en aandeelhouder in netbeheerders: wat vraagt de komst van nieuwe energiesystemen van ons?

Twee dwarsverbanden


Banken zijn kritischer geworden. We kijken meer naar de prognoses en naar de weerstandspositie dan voorheen. Maar het is zeker niet zo dat de geldkraan dichtzit.

 

Ronald Bleeker, Rabobank West-Friesland

Praktijk

Ronald Bleeker, directeur van Rabobank West-Friesland, verwacht dat ondernemers die willen innoveren vaker gebruik gaan maken van verschillende financieringsbronnen. Hij adviseert hen om in een vroeg stadium buitenstaanders bij het innovatieproces te betrekken. ‘Dat kunnen mensen van de bank zijn, maar bijvoorbeeld ook potentiële afnemers. Soms is het zelfs mogelijk om een product samen te ontwikkelen en de investeringen te delen. Wees dus niet te bang om je kaarten op tafel te leggen.’

Innovatie

Deskundigen zijn het erover eens dat er veel innovatie nodig is om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op `meters maken’, maar ook op de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Onder innovatie verstaan we ook vernieuwing die erop is gericht bestaande producten, diensten of processen beter te maken. Windmolens kennen we bijvoorbeeld al heel lang, maar met innovatie slagen we erin om meer energie op te wekken tegen lagere kosten.

Wat gaan we doen?

Financiering is voor veel ondernemers die willen innoveren een struikelblok. Vooral als innovaties aan het begin staan en de risico’s nog groot zijn. Er is te weinig geld om vernieuwing te financieren en te weinig inzicht bij ondernemers in de mogelijkheden die er wel zijn. Daarom onderzoeken we hoe we als provincie kunnen helpen de financieringsmarkt transparanter te maken. Ook kijken we welk financieringsinstrument de provincie het beste kan inzetten om de kapitaalkloof te overbruggen.

Twee dwarsverbanden