Warmte en koude

Bedrijven die hun overtollige warmte lozen in het water, terwijl even verderop huizen staan waarin de cv-installatie overuren maakt. Dat kan anders: via warmtenetten kunnen we vraag en aanbod verbinden en dus flink besparen op aardgas en CO2-uitstoot.


Lees verder

 Noord-Holland is bij uitstek geschikt om restwarmte te gebruiken: we hebben dichtbevolkte gebieden, zoals de regio Amsterdam. En er zijn grote kassencomplexen waarvoor ook veel warmte nodig is. Aan de andere kant is er veel restwarmte. Bijvoorbeeld van Tata Steel, het Afvalenergiebedrijf Amsterdam, de elektriciteitscentrales en HVC.

In de provincie zijn al warmtenetten. Deze kunnen we flink uitbreiden. Bovendien kunnen er nieuwe netten bijkomen. Als er meer warmtenetten komen, biedt dat ook kansen voor verduurzaming: warmte die we duurzaam opwekken (bijvoorbeeld met biomassa) of uit de aarde halen (bodemwarmte ofwel geothermie, warmte- en koudeopslag) kan ook via de warmtenetten naar woningen en kassen worden gebracht.

Wat is de uitdaging?

De warmtemarkt moet meer gaan lijken op een gewone markt. Nu is er vaak maar één aanbieder per warmtenet, bovendien staan de kosten van de aanleg niet in relatie met de prijs die de aanbieder mag vragen. Verder is het voor de consument niet aantrekkelijk om de gasaansluiting in te ruilen voor een aansluiting op het warmtenet. Bij de ontwikkeling van bodemwarmte vormen vooral de hoge investeringen een drempel.

Wat gaan we doen?

  • We gaan de warmtevraag en het warmteaanbod letterlijk in kaart brengen: waar staan de bedrijven die veel warmte over hebben? Waar staan de kassen en woonwijken die warmte nodig hebben? En op welke plekken is de kans groot dat er gebruik gemaakt kan worden van duurzame bronnen (geothermie, biomassa en warmte- en koudeopslag). 
  • Als we ‘warmtemarkt’ kennen, gaan we de warmteaanbieders en –vragers, en de andere partijen die erbij betrokken zijn bij elkaar brengen. Vervolgens stimuleren we om stappen te zetten, bijvoorbeeld door haalbaarheidsonderzoek te financieren. Onderzoek dat duidelijk moet maken of ergens een warmtenet komt of wordt uitgebreid. Of bijvoorbeeld onderzoek dat uitwijst of een bepaalde locatie geschikt is voor geothermie.
Warmte en koude


Met warmtenetten kun je snel meters maken in energiebesparing en broeikasgasreductie. Voor een huishouden kan dat tot 75 procent minder CO2 leiden, in vergelijking met een cv-installatie.

Jan-Peter Born, HVC

 

Praktijk

Jan-Peter Born is medewerker business development bij HVC, het afval- en energiebedrijf uit Alkmaar. Met een warmtenet brengt HVC restwarmte in de Boekelermeer naar bedrijven en huishoudens. Dat net breidt zich steeds verder uit naar het noorden: via de binnenstad van Alkmaar, onder het Noord-Hollands kanaal door, richting Heerhugowaard en Broek op Langedijk.

Warmte en koude