Wind

Windenergie levert de komende tien jaar de belangrijkste bijdrage aan het duurzaam maken van onze energievoorziening. Windparken op zee en op land voorzien in 2020 acht miljoen Nederlandse huishoudens van elektriciteit.

 

Lees verder

Windenergie is voor de provincie Noord-Holland een belangrijk thema, niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid: windturbines kunnen op grote afstand zichtbaar zijn. Daarnaast is er een economisch belang. De windmarkt (de aanleg van de parken, het onderhoud) kan zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid.

Wind op zee

Voor de kust van Noord-Holland zijn al drie windparken in bedrijf: Windpark Egmond aan Zee (6 mijl voor de kust), Windpark Luchterduinen (12 mijl uit de kust van Noordwijk en Zandvoort) en het Prinses Amaliawindpark (12 mijl voor de kust van IJmuiden). De komende jaren komt daar een nieuw windpark bij (12 mijl voor de kust). Daarnaast is er ruimte voor een windpark in een strook vóór dit nieuwe park, tussen 10 en 12 mijl. De provincie heeft met een zienswijze te kennen gegeven hiertegen te zijn, omdat windparken binnen de 12-mijlszone kunnen rekenen op weinig draagvlak: de kustgemeenten zijn tegen, omdat ze schade aan de economie vrezen.

 

 

Wind

Wind op land

De provincies en het Rijk hebben afspraken gemaakt over de bijdrage die elke provincie levert aan het halen van de landelijke doelstelling om in 2020 6.000 MW windenergie op land op te wekken. Als windrijke provincie neemt Noord-Holland 685,5 MW voor haar rekening.

Het kabinet heeft elf gebieden aangewezen waar grote windmolenparken komen. In Noord-Holland is dat de Wieringermeer.

Wat is de uitdaging?

We willen de doelstellingen op het gebied van windenergie halen, maar wel met draagvlak bij de partijen die erbij betrokken zijn. Dat is niet eenvoudig, omdat de belangen soms botsen.

Wat gaan we doen?

  • Onze rol bij wind op zee is niet zo groot: het Rijk gaat hierover. De provincie is voor wind op zee, maar tegen windparken binnen de 12-mijlszone. We vinden het belangrijk dat windenergie kan rekenen op brede steun van de bevolking. En dat lukt niet als de windparken te dicht op de kust komen. We blijven dan ook de besluitvorming beïnvloeden (Rijksstructuurvisie en Kavelbesluiten).
  • Als het windpark in de Wieringermeer in bedrijf is, voldoen we al bijna aan de landelijke opgave om te voorzien in 685,5 MW aan windenergie op land. Er resteert 46 – 68 MW. Hiervoor hebben we beleid opgesteld: we willen dat verouderde, op zichzelf staande turbines plaatsmaken voor moderne windmolens. Daarvan moeten er steeds minimaal zes in een lijn worden opgesteld. Voor elke nieuwe turbine moeten er twee oude verdwijnen. Zo komen er dus minder molens die bij elkaar meer opwekken.