Zeven thema’s

Ons beleid richt zich op zeven thema’s. Soms kunnen we op korte termijn het verschil maken, andere activiteiten vergen een langere adem. Bij het bepalen van ons beleid per thema en de acties die hieruit voortkomen, laten we ons leiden door de volgende vragen.

 

Lees verder

 

Gaan we erover of hebben we er invloed op?
Op sommige gebieden kunnen we regels stellen en toezien op de naleving. Op andere terreinen kunnen onze bestuurders via overleg zaken voor elkaar krijgen, of kunnen we via subsidies en fondsen ontwikkelingen stimuleren.

Wanneer krijgen we de meeste waar voor ons geld?
Onze middelen zijn beperkt. Daarom kijken we steeds welke maatregelen het meeste opleveren (in geld, productie van duurzame energie of werkgelegenheid).

Wat betekenen maatregelen voor de omgeving?
Als we meer duurzame energie gaan opwekken, zien we dat letterlijk terug

in de omgeving. Ruimtegebruik voor duurzame energie kan dus botsen met andere belangen. De provincie heeft de taak hiertussen goede afwegingen te maken.

Waar ligt de kracht van de provincie?
Het is slim om aan te sluiten bij de kenmerken van de provincie. Een voorbeeld: het feit dat we veel zware industrie hebben, betekent dat er veel kansen liggen om restwarmte te benutten.

Waarop kunnen we aansluiten?
De teller staat niet op nul: de afgelopen jaren hebben we al veel zaken tot stand gebracht. Bij het maken van keuzes wegen we mee op welke ontwikkelingen we kunnen aansluiten.

Zeven thema’s