Zon 

Zonne-energie is een belangrijk onderdeel van onze toekomstige (duurzame-)energiemix, samen met wind en biomassa. Zonne-energie kan omgezet worden in elektriciteit of in warmte. Het eerste gebeurt met zonnepanelen, het tweede met zonnecollectoren of warmteboilers.

Lees verder

Het opwekken van zonne-energie gebeurt vooral in de gebouwde omgeving: op daken van woningen, winkels en bedrijven. Daarnaast kan elektriciteit worden opgewekt op zonne-akkers.

De afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Holland met allerlei subsidieregelingen zonne-energie gestimuleerd. Daarnaast geven we graag zelf het goede voorbeeld. Op het dak van het provinciekantoor aan het Houtplein liggen 212 zonnepanelen, goed voor 47.700 kilowattuur en een CO2-reductie van bijna 27.000 kilogram. Verder stelden we de Zonatlas beschikbaar. Met deze website kan iedereen zien of zijn of haar dak geschikt is voor zonne-energie.

 

Wat is de uitdaging?

Particulieren moeten we verleiden om in zonnepanelen te investeren; veel woningeigenaren besteden hun geld liever aan een ander doel. Bij andere groepen spelen vaak praktische problemen, zoals bij huurders en corporaties (een te klein dak), ondernemers (financieel niet aantrekkelijk) en initiatiefnemers van zonne-akkers (begrenzing van het gebied door de postcoderoos).

Wat gaan we doen?

  • Bij de bouw van nieuwe woningen willen we bereiken dat de daken goed liggen voor de zon. Hierover maken we afspraken (in regionale actieprogramma’s) met de partijen die bij nieuwbouw zijn betrokken.
  • Bij bestaande bebouwing stimuleren we de installatie van zonnepanelen op verschillende manieren. Zo zorgen we ervoor dat subsidieregelingen op dit gebied ook openstaan voor burgerinitiatieven. Verder blijven we de Zonatlas ondersteunen.
  • We stimuleren meervoudig ruimtegebruik. Denk aan zonnepanelen op parkeergarages, op gebouwen van maatschappelijke organisaties en zonnepalen in wegen en fietspaden.
  • We blijven het goede voorbeeld geven door zonnepanelen te installeren op onze eigen gebouwen.
  • Of er ook zonne-akkers in de provincie komen, weten we nog niet. Het beleid op dit gebied wordt in 2016 duidelijk.

PNH_Icoon_ZON