Regionale afspraken over nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Noord-Holland

De provincie Noord-Holland vindt afspraken tussen gemeenten over verstedelijking van groot belang. Deze afspraken beogen een regionale programmering die (1) aansluit bij de behoefte, (2) een goede afweging inhoudt van inbreiden versus uitbreiden en (3) geen onnodige leegstand tot gevolg heeft.

Met de ‘uitvoeringsregeling nieuwe stedelijke ontwikkelingen 2017’ bij de provinciale verordening (PRV) geeft de provincie aan waar regionale afspraken over moeten gaan. Dit doet de uitvoeringsregeling voor woningbouw, bedrijventerreinen, kantoorlocaties, detailhandel en overige stedelijke voorzieningen. In deze handreiking geven we uitleg over de regionale afspraken aan de hand van veel voorkomende vragen per functie en enkele overkoepelende thema’s.

Daarbij is aangesloten en verwezen naar de Rijkshandreiking voor de (nieuwe) Ladder voor duurzame verstedelijking. Op 1 juli 2017 is de Ladder gewijzigd. Daarvoor is een handreiking beschikbaar met een actueel overzicht van de belangrijkste jurisprudentie, tips en good practices over toepassing van de Ladder, zie Rijkshandreiking.