Asielopvang

Steeds meer vluchtelingen zoeken een veilig onderkomen in Nederland. De provincie Noord-Holland stimuleert en ondersteunt gemeenten bij het realiseren van extra opvangplekken van vluchtelingen. Daarnaast ziet de provincie erop toe dat gemeenten voldoende doen aan huisvesten van vergunninghouders.