Ondermijning

Ondermijning van het openbaar bestuur door georganiseerde criminaliteit raakt het fundament van de democratische rechtsorde. Het is belangrijk dat het Noord-Hollands openbaar bestuur kan blijven strijden tegen alle vormen van ondermijning en daardoor weerbaar wordt. Daarom heeft de provincie structureel budget hiervoor gereserveerd.