Voorwoord

2021. Als ik eraan terugdenk, zie ik mooie momenten en ontmoetingen. Maar ook moeilijke tijden. Het was een jaar met hoogte- en dieptepunten. En een jaar dat opnieuw werd gedomineerd door het coronavirus en alle maatregelen die nodig waren.

Maatregelen die voor veel mensen enorm ingrijpend waren. Ondernemers die het water tot de lippen stond, jongeren die school, opleiding en hun vrienden en klasgenoten moesten missen, de cultuursector die open mocht en toch weer dicht moest en natuurlijk de zorgmedewerkers, politie en handhavers die voor zware taken stonden.

Gelukkig waren er ook lichtpuntjes. Zeker in de zomermaanden had ik veel mooie ontmoetingen met Noord-Hollanders. Mensen die er de schouders onder zetten op de momenten dat dat nodig was. Mensen die jubilea mochten vieren, mensen die ongekende sportprestaties neerzetten, maar ook mensen die troost nodig hadden en vonden bij elkaar. Volgens mij kenmerkt dat ‘ons Noord-Hollanders’. We maken er samen iets van.

En die insteek hebben we ook de komende tijd nodig. Want corona is nog niet weg. Er staan ons grote uitdagingen te wachten. Hoe gaan we om met het veranderende klimaat? Hoe zorgen we ervoor dat alle Noord-Hollanders ook in de toekomst prettig en veilig kunnen wonen? Hoe willen we omgaan met de schaarse ruimte in onze provincie? En hoe gaan we over naar duurzame energie?

We hebben in 2021 heel wat ontwikkelingen in gang gezet. En daar moeten we in 2022 mee doorgaan. We kunnen het ons niet veroorloven op onze lauweren te rusten. Ik ben dan ook verheugd dat óók het nieuwe kabinet grote ambities heeft op voor onze provincie belangrijke thema’s als wonen en klimaat.

Maar het begint allemaal met vertrouwen. En vertrouwen moet je verdienen. Ook als provincie moeten we blijven werken aan dat vertrouwen. Simpelweg omdat het de basis is. Zonder vertrouwen geen draagvlak voor beleid dat nodig is om die grote vraagstukken aan te pakken. We moeten het meer dan ooit samen doen. Luisteren, praten en uiteindelijk durven beslissen, is wat wij nodig hebben. Fouten maken mag, als we er maar van leren.

Met veel genoegen kijk ik in dit jaarverslag terug op 2021. En ik zie ernaar uit samen met u alle uitdagingen in 2022 aan te gaan! Arthur van Dijk Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland