4 Thema's

Voor klimaatadaptatie gaan we uit van vier thema’s: Robuuste vitale en kwetsbare functies (V&K), Adaptief landelijk gebied, Toekomstbestendige bebouwde omgeving en Waterveiligheid met ruimtelijke kwaliteit.

Uitvoering

Welke rol pakt de provincie en welke instrumenten zetten we in?

Achtergrond

Meer informatie over klimaatadaptatie, de aanleiding voor een provinciale aanpak, de Omgevingsvisie, de gezamenlijke ontwikkeling van de aanpak, beleidskaders en relevante links.