Welke rol pakken we zelf en in gezamenlijkheid?

Welke instrumenten zetten we in?