Duurzame ontwikkeling

In de Omgevingswet, en daarmee in onze Omgevingsvisie NH2050, staat een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving centraal. We gaan uit van de leefomgeving als basis, een samenleving die wensen en behoeften heeft en die de omgeving gebruikt voor ruimtelijk-economische ontwikkelingen.

 

Leefomgeving

Klimaatverandering
Bodem, water en luchtkwaliteit
Natuur en biodiversiteit

 

Gebruik

Economische transitie
Energietransitie
Mobiliteit
Verstedelijking

 

Samenleving

Demografie
Sociale tendensen
Governance