Bewoners

Bewoners

Het provinciaal bestuur van Noord-Holland is tegenwoordig de trotse ‘bewoner’ van Paviljoen Welgelegen. Maar vanaf de bouw kent het Paviljoen drie illustere bewoners.’

De eerste bewoner – tevens ‘bouwheer’- was Henry Hope, een bijzonder rijke bankier. Hope handelde niet alleen in geld ook in allerlei goederen, zoals graan, hout, hennep etc.. Na zijn vertrek naar Engeland in 1794 heeft zijn aangenomen zoon (John Williams Hope) het beheer overgenomen.

Hij heeft Welgelegen verkocht in 1808 aan de Koning van Holland; Lodewijk Napoleon. Lodewijk heeft amper twee jaar van zijn ‘Pavillon’ mogen genieten, hij werd door zijn broer, keizer Napoleon, dwingend verzocht om abdicatie te ondertekenen. Kort daarop confisqueerde Napoleon Welgelegen. Na de Franse periode verviel het pand aan het Konikrijk der Nederlanden. In 1814 werd het vruchtgebruik van Paviljoen Welgelegen overgedragen van Willem I aan zijn moeder Wilhelmina van Pruisen. Zij bracht tot 1820 haar zomers door op Welgelegen.

Het pand heeft hierna vooral dienst gedaan als onderkomen voor verschillende musea, maar nooit meer als woonhuis.