De Broeker Kerk

De duurzaamheidscoach voor maatschappelijk vastgoed

De duurzaamheidscoach voor maatschappelijk vastgoed

Verduurzaming van gebouwen is een hele opgave, zeker als het om een eeuwenoude kerk gaat. De Stichting Broeker Kerk in Broek in Waterland liet zich hierover, op kosten van de provincie, adviseren door duurzaamheidscoach Benjo Zwarteveen.

“Ben je in de kerk geboren?” Het is een oudhollandse uitdrukking, waarmee je iemand aanspreekt die de deur laat open staan waardoor het gaat tochten. Het zegt alles over het binnenklimaat in de gemiddelde kerk. “Een eeuwenoud gebouw zoals onze kerk is een energieverslinder”, aldus Robert Zaal, bestuursvoorzitter van Stichting Broeker Kerk. “We willen daar zo slim mogelijk mee omgaan en waar mogelijk besparende maatregelen nemen. Maar dat vergt specifieke kennis en kunde. Ons stichtingsbestuur bestaat uit vrijwilligers met veel expertise, maar niet op dit gebied. Vandaar dat we ons graag laten adviseren door een duurzaamheidscoach.”

Energiescan

Deze schone taak werd zomer 2021 opgepakt door Benjo Zwarteveen van het bureau De Groene Grachten. Hoe ging hij hierbij te werk? “We beginnen altijd met het luisteren naar de gebruikers van een gebouw. Daarna denken wij na over logische vervolgstappen en kansen voor verduurzaming. In de Broeker Kerk hebben we een gesprek gehad met het bestuur, en daarna een uitgebreide ronde door de kerk gedaan.” Bij dergelijke inspecties let Benjo als duurzaamheidscoach op mogelijke energiebesparingen, isolatie en ventilatie, de warmtevoorziening, verbruik en opwekking van elektriciteit en op klimaatadaptatie. Zijn bevindingen vinden uiteindelijk hun weg naar een energiescan. “Dat is in feite een opsomming van de maatregelen die de gebruiker van een gebouw kan nemen, inclusief een globale indicatie van de kosten. Bij de Broeker Kerk ging het bijvoorbeeld om het isoleren van het glas-in-lood met voorzetramen en het slimmer inregelen en eventueel vervangen van het verouderde verwarmingssysteem.”

Ontzorging

Het opleveren van de energiescan vormt fase 1 van de werkzaamheden van de duurzaamheidscoach. Daarna bepaalt de gebruiker van een gebouw welke maatregelen hij wil nemen. Als die beslissing is genomen, volgt fase 2. Hierbij ondertekenen de duurzaamheidscoach, de provincie en de gebruiker een intentieverklaring.

“Vervolgens kunnen wij het gehele verdere proces ondersteunen”, licht Benjo toe. “Daarbij adviseren wij ook bij subsidietrajecten, kijken we naar eventuele regels omtrent monumenten en helpen we mee met de uitvraag van offertes bij leveranciers die de maatregelen gaan uitvoeren. Wij nemen de gebruiker dus een zeer groot deel van de zorgen uit handen.” Dat stemt geheel overeen met de naam van het programma waarbinnen duurzaamheidscoaches dit werk uitvoeren: ‘Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed provincie Noord-Holland’.

Lagere stookkosten

De Broeker Kerk functioneert, compleet met horecavoorziening, als ontmoetingsplaats. Het gebouw wordt verhuurd voor onder meer trouwerijen, vergaderingen en culturele voorstellingen. Door corona zijn veel van deze inkomsten weggevallen. Maatregelen die de energierekening omlaag brengen, zijn daarom meer dan welkom. Het bestuur zit momenteel nog middenin de besluitvorming over welke duurzaamheidsmaatregelen het wil doorvoeren. Maar blij zijn zij sowieso met het advies van Benjo. Robert: “Waar onze keuze uiteindelijk ook op valt, het zal ons hoe dan ook financieel voordeel opleveren. Een kerkgebouw kent hoge stookkosten, en die zullen dankzij de maatregelen verlaagd worden. Daarnaast dragen wij als maatschappelijke organisatie graag een steentje bij aan duurzaamheid in het algemeen. Dankzij de hulp van de duurzaamheidscoach kunnen we dat concreet invulling geven.”

Het ‘Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ is een landelijk programma dat per provincie wordt uitgevoerd. Gebruikers/eigenaren van maatschappelijk vastgoed kunnen hierop inschrijven. Op kosten van de provincie gaan duurzaamheidscoaches met hen het gesprek aan en begeleiden hen bij het kiezen voor (en het nemen van) verduurzamingsmaatregelen. Interesse? Meer informatie vind je hier.

Deel op social media