Luchtvaart Community Schiphol

Werken aan de medewerkers van de toekomst

Luchtvaart Community Schiphol (LCS) is een netwerk van bedrijven in verbinding met onderwijs en overheid. “Gezamenlijk geven wij de visie op het duurzaam versterken van de arbeidsmarkt vorm. Actuele arbeidsmarktthema’s vertalen we naar vernieuwende programma’s en projecten op het gebied van onderwijs, ontwikkeling, inzetbaarheid, instroom en inclusie”, vertelt programmamanager Margreet Hak. Voor het project ‘Mind your next step’ ontving LCS subsidie van de provincie.

In november 2021 begon LCS met het twee jaar lopende project ‘Mind your next step’. Eerdere projecten hadden plaats gevonden op een zeer krappe arbeidsmarkt, maar door de pandemie was dat nu anders. Hak: “We gingen van een personeelstekort naar een personeelsoverschot. Daarom richtten we ons op het begeleiden van mensen van werk naar werk . Samen met de provincie keken we onder andere naar de energietransitie als zinvolle bestemming. Het lag voor de hand om met name technisch personeel naar die sector te begeleiden. Nu het werk in de luchtvaart weer aantrekt en er wederom grote tekorten aan personeel zijn, is er een andere uitdaging. De beschikbaarheid van mensen bepaalt namelijk in grote mate het herstel. Het is daarom belangrijk om de medewerkers optimaal in te zetten. Hierbij kijken we dan vooral naar de skills die zij hebben.”

Verborgen beroepen

‘Mind your next step’ bestaat uit een aantal deelprojecten. Eén daarvan draait om netwerken (werkgevers die werkzoekenden én elkaar weten te vinden) en een ander om duurzame loopbaanontwikkeling met behulp van trainingen. Hierin wordt ook het ‘Experience’ programma opgenomen. “Daarin leren we mensen om te zien wat er te koop is”, verduidelijkt Hak. “Zo heb je op Schiphol veel logistieke bedrijven. Maar de term ‘logistiek’ spreekt niet zo erg tot de verbeelding.

Wij vinden het belangrijk dat werkzoekenden op de werkvloer kunnen bekijken wat het werk inhoudt. Op die manier kunnen mensen een weloverwogen keuze maken, om juist wel of juist niet voor een baan in een bepaalde sector te kiezen.”

De weg weten te vinden

De provinciale subsidie is belangrijk voor het project. “Vooral in de pilotfase ervaren we enthousiasme en nieuwsgierigheid maar beschikken bedrijven niet over de middelen om tot uitvoering te komen. Als iets eenmaal is beproefd, is de stap om dit zelf te dragen vele malen kleiner. Wij zien het als onze taak om hen bijeen te brengen, in de hoop dat ze na afloop van het project het eigenaarschap nemen en er zelf verder mee gaan.” Dat is het doel richting de bedrijven. Maar wat is het doel van ‘Mind your next step’ richting de mensen die er (gaan) werken? “Het ontwikkelen van medewerkers van de toekomst, die optimaal inzetbaar zijn, hun weg weten te vinden op de arbeidsmarkt en daar gelukkig in zijn.”

De provincie Noord-Holland ondersteunt Luchtvaart Community Schiphol vanuit het thema Arbeidsmarkt. Meer informatie? Stuur een email naar herstelfonds@noord-holland.nl

Foto: ‘Gerobotiseerd werk bij KLM Catering Services: medewerkers omgeschoold naar operator’

Deel op social media