Gemeente Koggenland

Het versterken van verbinding

Koggenland maakte als eerste gemeente gebruik van subsidie uit het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. Het geld wordt ingezet voor versterking van de verbinding binnen de gemeenschap, die door de coronacrisis een flinke knauw heeft gekregen. Er is een gedenkplek ingericht en er worden ontmoetingsmarkten georganiseerd.

“Ik hoop dat iedereen hier, luisterend naar de wind of naar de stilte, de kracht kan vinden om verder te gaan.” Met deze woorden onthulde burgemeester Monique Bonsen op 18 november jl. in het Lijsbeth Tijspark in Berkhout een gedenkplek ter nagedachtenis aan verloren dierbaren in coronatijd. Net als in veel andere gemeenten laat corona in Koggenland diepe sporen na. Er zijn inwoners overleden, er is sprake van gezondheidsschade en economische schade en ook in mentaal opzicht is het voor velen een moeilijke tijd. “Het is belangrijk om daar bij stil te staan”, aldus Bonsen. “We moeten het er met elkaar over hebben en zo verbinding met elkaar maken.”

Tweedeling

Die verbinding is in coronatijd harder nodig dan ooit, weet Bonsen. “Je ziet steeds duidelijker dat er in de gemeenschap sprake is van een tweedeling, op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld waar het gaat om voor- en tegenstanders van vaccinaties. Als mensen zich niet meer met elkaar verbonden voelen, verharden de standpunten. Dan ontstaat het risico op conflicten. In onze gemeente valt dat nog mee. Maar je zag er al een glimp van toen de kermissen vanwege corona werden afgelast. Dat gaf maatschappelijke onrust, omdat het voor jongeren echt belangrijke momenten in het jaar zijn.”

Het cement van de samenleving

Zo ontstond het plan om ontmoetingsmarkten te organiseren. De gemeente faciliteert de bijeenkomsten, de samenleving vult het programma in. Waar het om gaat, is dat de inwoners van Koggenland een plek hebben om elkaar te ontmoeten en (terug) te zien.

Maar de markten dienen ook een tweede doel: verenigingen en horeca krijgen er de kans om zich aan de Koggenlanders voor te stellen. Bonsen: “Verenigingen en horeca vormen het cement van de samenleving. Zij vormen normaal gesproken de plaats waar mensen samen komen. Maar door corona krijgen zij harde klappen. Verenigingen verliezen leden en lopen contributies mis. De horeca heeft vaak de deuren moeten sluiten en omzet verloren. Wij hopen dat ze via de ontmoetingsmarkten opnieuw contact kunnen maken met onze inwoners.” De markten vinden in het late voorjaar van 2022 plaats in Ursem, Obdam en Avenhorn-De Goorn.

Van harte aanbevolen

Burgemeester Bonsen liep begin 2021 al rond met de plannen voor de gedenkplek en de ontmoetingsmarkten. Een praktisch punt van zorg was de financiering. “Ik was heel blij toen bleek dat we hiervoor subsidie konden krijgen. De aanvraag verliep behoorlijk soepel. We hadden natuurlijk al een plan klaar liggen, dat helpt. Ik kan de regeling van harte aanbevelen aan mijn collega-burgemeesters in Noord-Holland. Vanuit ons ambt zijn wij er voor de verbinding en voor het kanaliseren van emoties en mogelijke maatschappelijke onrust. Het is mooi dat er een fonds is dat ons in staat stelt om daar concreet invulling aan te geven. Ik zou zeggen: maak er gebruik van!”

De provincie zet een deel van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de maatschappelijke sector. Gemeente Koggenland heeft hiervan gebruik gemaakt via de regeling ‘Versterken maatschappelijke sector Noord-Holland 2021’. Meer informatie vind je hier.

Deel op social media