Voorwoord

Begin 2019 trad ik aan als commissaris van de Koning (cvdK) in de provincie Noord-Holland. Via werk- en ambtsbezoeken kreeg ik een goede indruk van wat er speelt in onze provincie, van waar de kracht zit, en waar de uitdagingen liggen. En toen kwam onze provincie, ons land, de wereld, vrijwel tot stilstand. Het was maart 2020 en de coronamaatregelen zetten het land op slot en beperkten onze vrijheden. We hebben onszelf en onze manier van werken en communiceren grotendeels opnieuw moeten uitvinden. Veel beleid en processen konden dankzij inventiviteit en de digitale infrastructuur toch doorgang vinden. Het webinar werd een begrip. Mijn persoonlijke insteek werd al snel: Uitgaan van wat er wel kan, proberen waar het kan de verbinding te zoeken, en nog meer de provincie in te trekken, om me via persoonlijke gesprekken op de hoogte te stellen en mensen een hart onder de riem te steken. Ik merkte dat dit gewaardeerd werd. In dit jaarverslag over 2020 ziet u dat er nog best veel mogelijk was. Al dan niet na een paar keer uitstel. Om voorbeelden te noemen: burgemeesters werden nog steeds geïnstalleerd en beëdigd, predicaten Hofleverancier en erepenningen werden uitgereikt, lezingen werden gehouden, vergaderingen werden belegd. Vaak digitaal, maar toch. Het was een bijzonder jaar, met mooie en moeilijke gebeurtenissen. In het voorjaar bijvoorbeeld moesten we helaas definitief afscheid nemen van een illustere voorganger van mij als cvdK: Jos van Kemenade. In dit jaarverslag worden 5 thema’s extra belicht. Dat zijn: corona, vrijheid, ondermijning, participatie, en burgemeesters. Met dit jaarverslag geef ik inzicht in mijn 2 rollen, namelijk die van provinciaal bestuurder en die van rijksheer. Ik hoop dat u er geboeid kennis van zult nemen. Arthur van Dijk Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland